US Internal Revenue Service (IRS), en modell för beskattning av kryptovalutor

Fredrick Awino
16.07.2022
185 Visningar

Kryptovalutor har av förespråkarna hånats som futuristiska och en möjlig orsak till förändring av hur de finansiella systemen fungerar. Å andra sidan ser skeptiker det som en möjlighet för bedragare och något som måste undvikas. Oavsett vilken sida du väljer att identifiera dig med är verkligheten den att kryptovalutor i sina olika former redan finns här hos oss. I takt med att nya kryptovalutor bryts och befintliga kryptovalutor kommer in på nya marknader, som bitcoin i El Salvador och Centralafrikanska republiken, blir frågan om beskattning av dem alltmer brådskande.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

Alla som har minsta lilla information om hur regeringar får inkomster för att finansiera de alltid stora budgetarna vet att det handlar om beskattning. För din information, regeringar världen över har de största utgifterna med tanke på deras storlek, projekt och program. För att regeringarna ska kunna fungera måste skattemyndigheterna kunna övervaka finansflödet och se till att korrekta deklarationer görs och skatter betalas.

I tillväxtekonomier som ser fram emot att ta emot kryptovalutor står de inför den stora utmaningen att skapa ett tillförlitligt och flexibelt skattesystem för dem. Kom ihåg att kryptovalutor till sin natur inte kontrolleras av någon fiatmyndighet. För att kunna beskatta virtuella valutor på ett tillförlitligt sätt krävs alltså en genomarbetad process som saknas i de flesta länder. Det kan ta evigheter att skrapa sig i huvudet för att verkligen utveckla sådana system i exempelvis afrikanska länder.

Du kan läsa mer om beskattning av kryptovaluta, problem och möjligheter.

Medan de flesta länder kämpar för att beskatta krypto har USA skapat ett fungerande system för att spåra det. Kanske kan man dra några lärdomar av hur de lyckades skapa ett så robust och ändamålsenligt skattesystem för kryptovalutor.

USA:s skattemyndighet IRS (Internal Revenue Service) om beskattning av kryptovalutor

Varje vinst som du som näringsidkare gör genom att handla med kryptovaluta beskattas som en kapitalvinst. Enligt Internal Revenue Service (IRS) beskattas kryptovaluta även när du använder den för att köpa varor och tjänster. Du måste dock komma ihåg att inkomster från brytning av olika kryptovalutor är inkomster.

Det är komplicerat att beskatta kryptovalutor. Även med de utvecklade lagarna är det fortfarande svårt att beskatta dem, även i de utvecklade länderna. I USA är till exempel Internal Revenue Service (IRS) den enda tillsynsmyndighet som har erbjudit vägledning om kryptovalutor. IRS har dessutom kontinuerligt satt tonen för kryptopolitiken.

Ethereum, Bitcoin och andra kryptovalutor är skattepliktiga. Skälet är att IRS betraktar dem som egendom. Därför beskattas de precis som alla andra tillgångar, inklusive guld och aktier.

Hur ser IRS på kryptovaluta?

Som jag sa tidigare betraktar skatteverket (Internal Revenue Service, IRS) kryptovaluta som egendom. Under årens lopp har krypton dessutom blivit en bra långsiktig investering och en volatil tillgång för dem som vill handla med dem under en kortare period. Trots den höga tillväxten är det oklart och komplicerat att fastställa det bästa sättet att beskatta den.

Det sätt på vilket kryptovaluta behandlas gäller för alla transaktioner. IRS kräver att du registrerar varje transaktion och beräknar kapitalförlusten eller vinsten. Du måste till och med registrera dagliga aktiviteter som att köpa pizza eller en kopp kaffe.

De fyra viktigaste händelserna när kryptovalutor beskattas

Den första händelsen som leder till beskattning av kryptovalutor är att sälja kryptovalutor för fiat. Ett exempel är att sälja Bitcoin för att få US-dollar eller att sälja Ether för GBP. Den andra händelsen är handel med kryptovaluta. Till exempel genom att byta Bitcoin mot Ether. Kom ihåg att det inte är tillåtet att ändra samma krypto.

Det tredje exemplet på beskattning är när du använder kryptovaluta för att köpa en vara eller tjänst. Ett exempel är att använda Bitcoin för att boka ett flygbolag eller hotell när du åker på semester. Den sista händelsen är när du får krypto på grund av att du byter det mot varor och tjänster, airdrop, mining och fork.

Händelser när kryptovalutor inte beskattas

I vissa fall kan krypton inte beskattas och en av dem är när man köper krypto med fiat. Du kan till exempel köpa Bitcoin med inkomster från ditt vanliga jobb. En annan möjlighet är att donera krypto till en organisation som är befriad från skatt.

Du kanske inte heller behöver betala skatt när du ger bort kryptovalutor. Det högsta beloppet som du kan ge bort är dock 15 000 dollar. Slutligen, när du överför krypto från en plånbok till en annan. Kom ihåg att du ska vara ägare till båda plånböckerna.

Utmaningar i fråga om kryptoskatt

Nyligen höjde IRS Commissioner Charles Rettig några ögonbryn när han pekade ut den växande populariteten för kryptovalutor som en stor faktor bakom det stora skattegapet – skillnaden mellan vad IRS samlar in och vad skattebetalarna lagligen är skyldiga.

IRS anser att det är svårt att spåra kryptotransaktioner eller inkomster om de inte rapporteras av börserna, tredje parter eller företag. Det innebär att inkomsten är obeskattad. Eftersom det inte finns några tydliga regler sker det mycket icke-rapportering i kryptovärlden.

Varje gång en person inte rapporterar en transaktion drar personen nytta av skattebedrägeri. Anledningen är att den inte går att spåra och att det är mycket svårt att spåra den. En annan utmaning är det faktum att krypto sakta börjar bli ett alternativ till kontanter. Detta beror på att vissa företag börjar acceptera det som betalningsmedel. Medan kontanter är starkt reglerade är krypto inte det.

Om du till exempel gör affärer i USA och får över 10 000 dollar i kontanter från en konsument måste du lämna in en valutarapport. Rapporterna informerar myndigheterna om att en köpare har mycket pengar som kanske har rapporterats eller inte har rapporterats i skattedeklarationen.

När det gäller kryptovalutor gäller inte ovanstående regler. Ett företag som säljer begagnade bilar och som får 20 000 dollar i BTC från en konsument behöver inte lämna in en rapport om valutatransaktioner. Det kan också hända att det inte beskattas i företagsägarens skattedeklaration. Det faktum att det inte finns någon central myndighet som ansvarar för köp och försäljning av kryptovalutor gör transaktionerna ogenomskinliga.

Varför började IRS på Crypto Filling Crackdown i 2022?

IRS är sträng när det gäller kryptoavgifter eftersom IRS går miste om cirka 50 miljarder dollar i obetalda kryptoskatter varje år. Skatteverket förstår att om det inte gör något kommer klyftan att öka. Även om transaktionerna är synliga i blockkedjorna, är det svårt för skatteverket att veta vilka personer som är skyldiga landet skatter om motparterna är anonyma.

IRS har ifrågasatts. Företaget har gjort stora investeringar i ändringar av processer och former samt i personal. Under de senaste två åren har skattebetalarna bara fått frågan om de har sålt, bytt eller tagit emot skatter. Om någon säger nej är skatteverket tvunget att göra en revision och till och med tillämpa nödvändiga böter. Som kryptohandlare bör du alltså vara ärlig mot skatterna.

Eftersom kryptoförfalskning är en viktig fråga. IRS och Treasury har utarbetat ett utkast till regel som företagen kommer att använda för att rapportera och samla in information om sina kunders affärer. Registreringen av näringsidkarnas detaljerade datatransaktioner kommer att inledas 2023.

När de regler som IRS utarbetar är på plats kommer mäklarfirmor och börser att skicka detaljerade transaktionsuppgifter till de kunder som gjort affärer och IRS. De två kommer sedan att använda informationen när de deklarerar sina skatter. Uppgifterna omfattar investerarens kapitalvinster eller kapitalförluster, bruttovinst från försäljning samt namn och adress. Genom denna information kommer efterlevnaden att öka.

Uppgifterna och informationen är viktiga eftersom de hjälper IRS att fånga de personer som undviker skatt. Dessutom blir det lättare för personer som vill betala sina räkningar att lämna in sina ansökningar. Kom ihåg att det är de obetalda kryptoskulderna som i hög grad bidrar till USA:s växande skatteklyftor.

Processen för att rapportera kryptoskatter i USA

När du deklarerar skatt för krypto behöver du blankett 8949. För att fylla i formuläret måste du lämna följande information:

  • Inkomster eller försäljningspris
  • Kryptons namn
  • Datum då du fick kryptot.
  • Den totala vinsten eller förlusten
  • Kostnadsbas
  • Det datum då du handlade, sålde eller avyttrade krypto.

Författare Fredrick Awino