Ta reda på varför människor föredrar bitcoins framför andra kryptovalutor

Fredrick Awino
02.07.2022
169 Visningar

Kryptovaluta är ett allmänt namn för alla digitala valutor som använder kryptografi och fungerar på blockkedjor. För en mer detaljerad förklaring av vad kryptovalutor är och tekniken bakom dem, Läs den här artikeln.. Något anmärkningsvärt med kryptovalutor är att investerare föredrar vissa framför andra, vilket väcker frågan varför?

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

Det kan vara svårt att försöka få fram skälen till varför enskilda personer verkligen föredrar bitcoin framför andra kryptovalutor på marknaden eftersom svaret kan vara så subjektivt och lika varierande som investerarna själva. Därför försöker vi bekräfta svaren baserat på vad veteraninvesterare, medelnivåinvesterare och nybörjare säger om bitcoin som skiljer det från andra.

Zoomar in på bitcoin

Bitcoin är inget annat än populärt bland de kryptovalutor som finns för närvarande. Dess popularitet och användning har skjutit i höjden på senare tid, och många människor har hoppat med på det redan pågående tåget av Investering i Bitcoin. Ungefär under samma period har det varit en stor debatt om bitcoins och andra kryptovalutor.

Bitcoin-förespråkare hävdar i stort sett att kryptovalutor är framtidens valuta och investeringar. Å andra sidan menar de som inte gillar det att sådana investeringar är extremt riskfyllda och kan knappast ge stora utdelningar när de investeras.

En unik egenskap hos Bitcoins är dess förmåga att minska risken för bedrägerier och identitetsstölder. Du kan också använda Bitcoins för att köpa andra kryptovalutor eller varor och tjänster online. Så vad är det som gör Bitcoin mer populärt än andra kryptovalutor? Och varför föredrar många människor att köpa Bitcoins framför andra kryptovalutor? I den här guiden kommer jag att ge dig all information du behöver för att förstå orsakerna till Bitcoins ökande popularitet,

Översikt över den nuvarande situationen för Bitcoin

För att förstå orsakerna till Bitcoins popularitet ska vi titta på dess verkliga värde på marknaden och dess senaste rörelser. År 2021 satte Bitcoin en ny värdering som visade en
ökade med mer än 750 %.
på bara ett enda år.

Finansiella experter är i allmänhet överens om att denna betydande tillväxt överträffade även de traditionella tillväxterna på aktiemarknaden. En viktig medvind är de massiva investeringarna i och acceptansen av Bitcoins hos många högt profilerade affärsmän runt om i världen.

Populariteten för denna kryptovaluta beror på följande:

1. Låga transaktionsavgifter för bitcoin

De låga transaktionsavgifterna är en av de viktigaste orsakerna till Bitcoins fortsatta popularitet. I idealfallet kommer alla transaktioner som du utför med Bitcoin att vara avgiftsfria, beroende på transaktionens art och ditt val av växlingsplats.

Att använda Bitcoins innebär i princip att alla användare bidrar till nätverket och därmed delar bördan av att godkänna transaktionerna. Detta minskar eventuella transaktionsavgifter. Många handlare väljer därför Bitcoin när de vill skicka pengar eller göra transaktioner online.

2. Bitcoins oberoende av centralmyndigheten

Bitcoins oberoende av centrala regeringar eller myndigheter gör det mer populärt än andra kryptovalutor. Teoretiskt sett är Bitcoin en decentraliserad valuta som inte kontrolleras av något styrande organ.

Dina mynt kommer sannolikt att förbli stabila även om landet är polariserat av politisk eller ekonomisk instabilitet. Bli aldrig förvånad om dina Bitcoins ger dig ett bra verktyg för att skydda din förmögenhet. Du kan ha full kontroll över din valuta eftersom priserna inte är kopplade till någon regeringspolitik.

Intressant nog kan regeringen inte införa någon fungerande mekanism för att beskatta lagrade kryptovalutor. Detta borde vara en anledning att få dig att hoppa in i Bitcoin-investeringen utan att tveka.

3. Lätt att handla på nätet och använda bitcoin på nätet

Till skillnad från många andra kryptovalutor ger Bitcoin dig möjlighet att enkelt handla på nätet. I idealfallet gör en Bitcoin-plånbok som skyddas av blockkedjetekniken det möjligt för användarna att lagra, spåra och följaktligen spendera sina digitala pengar utan några begränsningar. Du borde redan vara medveten om att många webbplatser och företag idag accepterar Bitcoins som betalningsmetod.

Faktum är att många människor har valt den digitala valutan på grund av dessa bestämmelser. Med en digital plånbok kan du enkelt komma åt och använda dina kryptovalutor.

4. Användarens anonymitet och öppenhet vid användning av bitcoin

En av de många fördelarna med Bitcoin är användarnas anonymitet och öppenhet. Bitcoin ger dig som användare möjlighet att använda vissa numeriska koder och privata nycklar för att underlätta ett antal processer och transaktioner i systemet. Denna unika egenskap är källan till säkerheten vid lagring av kryptovaluta.

Även om transaktionerna med Bitcoin alltid kan ses permanent, är dina mynt fortfarande säkra. Tack vare blockkedjetekniken får användarna maximalt skydd för sina pengar mot bedrägerier och eventuella hackningar.

Med plånboken får du möjlighet att spåra dina Bitcoins. På så sätt kan du veta hur mycket Bitcoins du har när som helst.

För att öka din anonymitet kan du ändra din plånboksadress närhelst den blir synlig för allmänheten. Det är viktigt att notera att den här typen av bestämmelser är unika för handel med kryptovalutor, eftersom inga personuppgifter behövs för att genomföra transaktioner. Detta ökar sekretessen för sådan handel.

5. Folk ser Bitcoin som den framtida valutan

Om du tror att Bitcoin-investeringar fortfarande är en önskedröm är du troligen en investerare. Faktum är att många Bitcoin-handlare hänvisar till den som en transnationell valuta. Det är möjligt att handla med Bitcoin över gränserna utan begränsningar.

I idealfallet finns det inga bytesvärden och inga ingripanden från tredje part. Bitcoin gör det dessutom möjligt för användare att göra kontinuerliga transaktioner över hela världen, med en bokföring som upprätthålls automatiskt på baksidan. Denna unika innovation kan alltså få dig att bli kär i Bitcoin.

Faktum är att de flesta människor för närvarande tror att kryptovalutor som Bitcoin kommer att
ersätta de traditionella fiatvalutorna
. Som du kanske vet utfärdas och regleras fiatvalutor av centralmyndigheterna i en viss nation.

Att använda Bitcoin är för många ett sätt att anpassa sig till vissa tekniska innovationer. Blockkedjetekniken ses som ett grundläggande verktyg som snart kommer att leda till en stor förändring av många socioekonomiska faktorer.

Slutsatsen: Är det värt att investera i Bitcoin?

Handel med och investeringar i kryptovalutor är ett tåg som redan har lämnat stationen. Bland alla tillgängliga kryptovalutor verkar dock Bitcoins ha vunnit mångas hjärtan. Det är hög tid att ni kastar ut ert nät djupt och specifikt i detta.
Investering
som i slutändan kommer att ge dig utdelning.

Bitcoins popularitet är något som man bör följa under de närmaste åren. Vi kan använda de gissningar och sannolikheter som finns tillgängliga för närvarande för att dra slutsatsen att många handlare kommer att acceptera Bitcoin som valuta och därmed ersätta de traditionella fiatvalutorna. Media hjälper också till att popularisera några av de stora mästerverk som sker kring Bitcoin, så du kan vara säker på att detta är världens framtid.

Författare Fredrick Awino