Klarhet om aktier kontra kryptovalutor

Fredrick Awino
09.07.2022
121 Visningar

Du har förmodligen hört termen aktiemarknad användas så ofta. Seriösa investerare har faktiskt inte nödvändigtvis full äganderätt till tillgångar eller företag, utan äger istället en andel i några av de stora företagen. Investering i aktier är faktiskt ett sätt för unga investerare att öka sin förmögenhet. Nu har kryptovalutan också kommit in som ett investeringsalternativ utöver att vara en valuta. Så nu uppstår förvirringen om huruvida kryptovaluta är ett lager, om lager är ett krypto eller på vilket sätt?

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

För att komma över de förvirrande skenanigans om jämförelser och kontraster mellan kryptovalutor och aktier är det nödvändigt att lära sig dem sida vid sida. Bara för att nämna att aktier är en andel; en enkel form är aktier i ett företag. Kryptovaluta är en digital tillgång och ett betalningsmedel. Men låt oss zooma in på det.

Att reda ut förvirringen mellan kryptovaluta och aktier

Undrar du om du ska investera i aktier eller kryptovalutor? Först måste du förstå skillnaderna mellan dem innan du tar ett steg. Kom också ihåg att det är bra att diversifiera sina investeringar som investerare. Riskspridning innebär att investera i olika saker, inklusive riskspridning, fastigheter, obligationer och aktier.

Kryptovaluta är ett bytesmedel. Under åren har den blivit mycket populär. Tyvärr är den inte reglerad. Detta gör det till ett riskfyllt finansiellt system. Huvudskälet är att det inte har statligt stöd. Dessutom är det marknaden som bestämmer dess värde.

Å andra sidan innebär aktier att du äger en del av företaget. Som investerare på aktiemarknaden tjänar du på att värdet på det du har investerat i ökar. Ju mer vinst och försäljning ett företag gör, desto mer ökar dess aktier. Även om både krypto och aktier är bra investeringsalternativ har de olika syften.

Aktier Vs Cryptocurrencies

Den första aktien infördes omkring 1611 i Amsterdam. Den första kryptovalutan, Bitcoin, skapades däremot 2009. När det gäller lager har det funnits tillräckligt med tid för att få allt på plats. Sedan uppfinningen har det också byggts upp system för att se till att marknaden fungerar väl.

Kryptovalutor har bara funnits i ungefär 13 år. Även om kryptovalutor är säkra kan de drabbas av systemhaverier. Nyligen lyckades hackare t.ex. stjäla tillgångar för 320 miljoner dollar. De fick med sig 120 000 wETH. Den 13 juni 2011 stals dessutom cirka 25 000 BTC. Under den tiden var deras värde 400 000 dollar.

Vid en jämförelse av den årliga avkastningen på fem år uppgår aktierna till cirka 15,7 % medan kryptotillgångarna uppgår till 94,4 %. När man jämför marknadskapitalet har aktier 40 biljoner dollar medan kryptovalutor har 1,9 biljoner dollar. När det gäller veckovolatiliteten är den 2,0 % för aktier och 12,3 % för kryptovalutor. Om man jämför en veckas förlust från 2013 till 2022 uppgår aktierna till -14,98 % medan kryptoförlusterna är -39,50 %.

Beskattningen i de två systemen är densamma. Du beskattas när du gör en vinst genom att sälja aktier eller kryptovalutor. De är också likadana när det gäller hur de genomförs. De använder en form av friktionsfri plattform. Dessutom är de två typerna utsatta för bedrägerier.

Öppettider

Omständigheterna är olika. Kryptovalutor är dock i drift dygnet runt året runt. Även under midnatt kan du handla med kryptovaluta. Priserna ändras varje gång. Å andra sidan arbetar aktiemarknaden på heltid. I princip arbetar den under arbetsdagar och tar ledigt under helgdagar, helger och nätter.

Hur de styrs

Ett federalt organ som US Securities and Exchanges Commission är behörig på aktiemarknaden. Det gör de genom att skydda rättvis handel. Det finns ingen central myndighet som reglerar kryptohandeln. I krypto är styrningen dessutom fördelad mellan de personer som deltar i underhållet och utvecklingen av tekniken.

När det gäller reglering undersöks kryptovalutor av Securities and Exchange Commission (SEC). När det gäller aktier övervakar SEC sina börser och även den elektroniska värdepappersbörsen. Kryptotillgångar regleras också av lagar om överföring av pengar.

Volatilitet

Aktier och krypto kan öka eller minska i värde. Det innebär att det är riskfyllt att köpa båda. Krypto har främst fått ett rykte på grund av de drastiska värdeförändringarna. Detta sker även när det inte finns någon förvarning. Därför är aktier kopplade till företag. Företagen måste regelbundet och offentligt informera om vad de gör och vad de kommer att göra i framtiden.

Utbyten

Som jag sa tidigare har aktier funnits sedan 1611 och börserna har funnits länge. De är kända i New York City. Å andra sidan är kryptovalutautbytet nytt. Binance anses vara den största. I maj 2021 är den dagliga handelsvolymen 50 miljarder dollar.

Kostnader för handel

Varje gång en investerare säljer eller köper aktier måste han eller hon betala transaktionsavgifter. De äter upp deras avkastning. Dessutom bör investerare som köper låg avgift betala avgifter till en förvaltare som köper och säljer aktier. Men om man handlar via en mäklare är kostnaderna höga.

Handel med kryptovalutor är förenat med stora kostnader. Anledningen är att de tar ut avgifter. Dessutom tillkommer gasavgifter. Det är de kostnader som uppstår för nätverket när det gäller att verifiera giltigheten av ett utbyte. Det är dock viktigt att komma ihåg att avgifterna varierar från en krypto till en annan.

Fördelarna med att investera i aktier

Under åren har aktier varit bra betalningsalternativ. Som jag nämnde ovan är det en form av värdepapper som visar att du äger ett företag eller delar av dess intäkter och tillgångar. När du köper aktier blir du aktieägare. De börsnoterade företagen listar sina aktier på börserna, bland annat Australian Stock Exchange och New York Stock Exchange.

Den första fördelen med att investera i aktier är utdelningen. Aktien har ett sätt att ge potentiella inkomster i form av utdelningar. Utdelning är ett företags vinst som delas ut till aktieägarna. Du måste dock komma ihåg att inte alla företag erbjuder utdelning. Men för dem som erbjuder det är det ett bra sätt att få en passiv inkomst.

Aktier är en beprövad långsiktig investeringsform. Under åren har de presterat bra jämfört med andra tillgångar som guld och obligationer. Dessutom är det sant att utdelningen kan återinvesteras i form av aktier.

Investeringar i aktier har tillväxtpotential. När det går bra för ett företag som du investerat i stiger aktiekursen. Det innebär att du som investerare kan tjäna pengar genom kapitalvinster på aktier och utdelningar. Det ger också ekonomisk trygghet och sinnesfrid. När man jämför med kryptotillgångar är det bra eftersom priserna inte ändras i hög takt. Dessutom ändras de inte plötsligt. Det är något som du kanske har förberett dig på tidigare med tanke på ett företags resultat på aktiemarknaden.

Förutom att aktier är starkt reglerade är de dessutom mindre volatila. Det faktum att det är reglerat gör det till en säker investering. Innan du blir noterad på börsen måste du uppfylla vissa krav.

Nackdelarna med att investera i aktier

Den första nackdelen är att de har höga avgifter som är kopplade till förvaltning och handel av en portfölj. Avgifterna minskar avkastningen på investeringen. Det finns inte heller några stora chanser att göra extrema vinster i aktier på kort tid. Det är bara en bra form av långsiktig investering.

Som investerare kan du bara köpa aktier vid vissa tidpunkter. Detta är en nackdel eftersom du under den tiden kanske inte har tillräckligt med pengar för att göra ett köp. Kom ihåg att du kan köpa kryptovalutor när som helst eftersom de fungerar dygnet runt.

För aktier gäller skatt på både utdelning och kapitalvinster. Det gör det svårt för en person med varierande lager. Slutligen är det fortfarande en volatil marknad. Den är utsatt för fluktuationer i globala händelser och nyheter.

Fördelarna med att investera i kryptovalutor

Den första fördelen är att den är decentraliserad. Den är inte föremål för någon finansiell eller statlig kontroll. Det innebär också att den inte påverkas av inflationstryck som guld eller fiatvaluta.

Dessutom är kryptovalutor mycket lättillgängliga. Du kan köpa dem var som helst och när som helst. Allt du behöver är en kryptovaluta och en internetanslutning. Du kanske bara behöver dyra enheter när du utvinner gruvor. Därför är den lätt tillgänglig jämfört med lager.

Med kryptovalutor kan du göra stora vinster på kort tid. Ett exempel på ett krypto är Bitcoin. År 2009 var ett mynt värt 10 cent. År 2021 kostar en sådan dock cirka 68 000 dollar. Detta visar att dess värde har ökat kraftigt på 12 år.

Kryptovalutor är bra eftersom du kan välja mellan olika mynt. Även om Bitcoin är den dominerande kryptovalutan finns det flera altcoins. De inkluderar Dagecoin, Ethereum, USD Coin, Cardano, Tether, Steller och XRP.

Nackdelarna med att investera i kryptovalutor

Jämfört med aktier är kryptovalutor mycket volatila. Priserna ändras inom en kort tidsperiod. Sedan slutet av 2021 har till exempel priserna på kryptovalutor sjunkit kraftigt. Priserna har sjunkit för alla kryptovalutor, inklusive Ethereum och Bitcoin.

Beskattningen av kryptovalutor är komplex. Du kan bli beskattad för en stor summa pengar utan att veta om det. Skälet är att skattemyndigheten inte är informerad om dina skatteskyldigheter.

En annan nackdel med kryptovalutor är den regulatoriska risken. De flesta företag godkänner det inte som betalningsmedel. Det är just nu som vissa företag inom hotellbranschen börjar använda det som betalningsmetod. Detta gör det svårt för en investerare. Det faktum att den inte är reglerad kan ha en negativ inverkan på dess framtida värde.

Författare Fredrick Awino